~ Élet a Geeán

E könyvet az Új Civilizáció Emberének ajánljuk, mivel szeretnénk segíteni titeket a megértésben. Könyv a Galaktikus Konföderáció első üzenete, a Romániai Misszió által, egy új civilizáció küszöbén, melybe most lépünk be. Minden emberhez szólunk, fajtól, nemtől, nyelvtől, vallástól vagy tudat színttől függetlenül, mindenki kiválaszthatja ami hozzá szól vagy rezonál vele.

Bemutatjuk múltatok és jövőtök adatait, azonban mindig a Jelen az ami számít, mely állandó mozgást, dinamikát feltételez. Mivel kezdet és vég nem létezik, e bemutatóval folytatjuk küldetésünket, melyet 17 ezer éve a Phidélia Rendszer Zónájában teljesítünk, mely idő alatt tanúi voltunk az Indiában, Egyiptomban, Thébában, Görögországban, Húsvét Szigeteken, Dél-Amerikában, Galileában, Japánban és jelenleg Romániában zajló eseményeknek. Paradox az ember helyzete, akinek minden korban szüksége van egy beavatási értekezésre, hogy kijavíthassa eltéréseit az Egyetemes Törvényektől, az evolúció természetes irányától. Nem csak az ember a vétkes ebben, mivel egy kozmikus összecsapás eredménye, azok közt akik a rosszat vagy a jót válassztották létezési irányuknak...A jelen pillanatban hagyománnyá vált közönséges, megakadályoz titeket abban, hogy a valóságot lássátok ezért nem mondhatjuk, hogy künnyű lesz azoknak akik ezt az Utat választják majd. Tulajdonképpen a döntés mindenkinek saját felelősségéhez tartozik, mivel az ami ma csak egy Útnak tűnik, az Apokalipszis végén, egyetlen valóságot fog jelenteni a Geea vibrációjában. Az első szakaszokban a fizikai test spiritualizálását szorgalmazzuk, vibrációs színtetek emelélésével. Minden változás elsősorban információt, megismerést igényel majd ennek gyakorlatba ültetését. Az utóbbi évszázadokban felgyorsult a Fizikai Sík megismerésének folyamata, hogy jelenleg a vibrációk emelésével visszatérhessünk a szubtilis elemek megismerésére, az önismeretre és a Mentális Erő használatára. Az izgalmak, az ösztönök túlzásai, kifele fordítják a figyelmet, olyan feszültségeket okozva, mely veszélyezteti a Földet.

Az ember spirituális lény, ezért megismerési és alkotó vágyát soha nem fogják kielégíteni az izgalmak, ösztönök, dogmák és korlátok, utópikus ideológiák vagy elméletek, mely abba a helyzetbe juttatta őt jelenleg, hogy építő jellegű irány, egy megismerési távlat hiányában ellentétes, romboló jellegű irányban halad. Jelen pillanatban szükséges a közbelépésünk, mivel a helyzet kritikussá vált, azonban segítségünk csupán akkor válik hasznossá ha elfogadjátok a velünk való együttműködést. Mi nem kötelezhetünk titeket semmire, együttműködésünk mindenkinek saját jó-érzésétől, tapintatától függ. Az egyetemes megismerés, a materialista megismeréstől eltérően, különböző tudat szinteket feltételez, amit mindenki maga valósít meg, vibrációinak emelésével, mely konkrét megélést, részvételt igényel részéről. Jelenleg annyira általánossá vált a Földön az ostobaság, tudatlanság, hogy egyetlen megimeréssé vált, az egoizmus meg egyetlen vallássá, a szenvedés a létezés jelzőjévé, a Fizikai Sík elhagyása meg saját hagyományos korlátaitok szokása. Abban az esetben amikor a Kijelentéseiteket olyan Érvekkel támasztjátok alá, melyeket a Következmények nem igazolnak, annyit jelent, hogy a Kijelentések hamisak. Háromezer év kellett nektek ahhoz, hogy alkalmazkodjatok a rosszhoz, higgyetek benne és valóságként határozzátok meg azt, de most eljött ébredésetek ideje, hogy szemeiteket megtörölve magatokhoz térjetek látva, hogy minden ami körülöttetek van, a Fény, az Egy, az Elv megnyílvánulása, melyben mindenkinek folytatnia kell a teremtést és nem a rombolást. Mivel eme információ ütközést okoz minden entitásban, a mostani átalkulások kulcs-szava a Türelem, ezt kérjük tőletek. E könyvben új információ dimenziót nyújtunk nektek, mivel a Geeán közölt információ jellemzője az analízis, a dualitás, esztétika, - vagyis konkrétabban szenzáció, emóció, az alkotást kizáró külső megnyilvánulás tűkrözése, mely mentális képességeiteket blokkolja a dualitás színtjén. Ez folyamatos oszcillációt hoz létre két, elméletileg valósnak ítélt véglet, szélsőség között. A triáda információjára az egyidejűség jellemző, a dualitás lineáris voltától eltérő módon. A Triádára való visszatérés, - visszatérés a mentális, a belső világhoz, az önismerethez, mivel a jelen helyzetben, mivel exteriorizáltátok mind a jót, mind a rosszat, megszemélyesítettétek, eljutva abba a helyzetbe, hogy semmilyen felelősséget nem vállaltok. Ébredj fel, Ember! Annyit mondhatunk csupán, hogy ne kapaszkodjatok görcsösen a hagyományokba, melyek olyan entitások gőgjét jelentik akik a karriert, a megismerés és a beismerés bátorsága elé helyezik. Csak saját következményeitek kérdőjelezhetnek titeket. Megtöltöttétek bolygótokat temetőkkel, kórházakkal és olyan intézményekkel, melyek ember- ellenesnek bizonyulnak.

Kezdetben be fogunk mutatkozni és adunk néhány javaslatot írásmódunk stílusáról. Azokhoz szólunk tehát akik nem adták fel a reményt ahhoz, hogy az egyetemes valóság megismerésével, saját beismerésük által, visszatérhetnek a bennük lévő Krisztusi harmóniához és bölcsessséghez. Javaslatunk az, hogy közösen alternatívát konkretizálhassunk a földi társadalom számára, megváltoztatva a jelen pillanatban romboló irányt, az egyetemes evolúció, a megismerés és a folyamatos tökéletesedés irányára. Amint már mondottam, a jó egy irány nem pedig egy cél, ami annyit jelent, hogy ebben a dinamikus előrehaladásban mindenki viszatérhet saját isteni teremtő státuszára, a jelenlegi teremtmény státussal ellentétben - az isteni Tervnek megfelelően. Gyakorlatilag, nem szeretnénk meghatározásokat adni, mivel meg vagyunk győződve arról, hogy mindenki ő maga megheteti. Egy-egy fejezetet fogunk szentelni az étkezésnek, az információnak és a szexnek vagy kozmikus energiának. A materialista megismerés jelenleg eljutott abba a szakaszba, amikor minden leblokkolt, az ellenőrzés visszaszerzésének egyetlen esélye, a visszatérés a belső világhoz vagyis a szellemhez, mely a valódi megismerést jelenti. A Megismerés folytatásához vissza szükséges térni az Alkotáshoz, mely tulajdonképpen egy irány váltás: a külső(megnyílvánult) világ leltározásáról - annak megalkotására. Nem a látszat a fontos, hanem a tudás és a képessség. Barátként, útmutatóként, tanácsadóként vagyunk itt, inkább igazolva tanulási folyamatotokat, mint tanítva titekket, mivel akik vannak, képesek emlékezni arra, amit tudnak, amire képesek. Az eredmények mindenki erőfeszítéseitől és türelmétől függnek. Nagyon sokat segíthet nektek a humorérzék. Az igazi nagy dolgok azok, melyeken nevetni tudsz, mert aki megismer, szabadon azt teheti amit kíván. A reális Megismerés eredménye az egészség, a folyamatos tökéletesedés, a mosoly, halhatatlanság, igazi szabadság.

De hadd mutatkozzunk be: A Romániai Misszió, e Zónáról kapta elnevezését és 49 csapatot foglal magában, mely 19 Rendszerből jött, mely a Galaktikus Konföderáció küldöttségének első hullámához tartozik, hogy újból integrálja a Geeát, az Univerzumba. Küldetésünk jelenlegi szakasza, az ember ébredését szolgálja, mivel készen álltok arra, ami az előző korokban nehezebben megvalósítható lett volna. Mi, akik e kommunikációt létrehoztuk, az Ilerius Rendszerből jövünk, - mely egy 5 bolygóból álló rendszer és központi csillagának neve: Aldenin 4. Az 5 bolygó neve: Talen, Sirina, Locana, Densy, Cory. Rendszerünk teljesen összekapcsolódott, az öt bolygón létező fajok állandó kapcsolatban állnak egymással, ezért megkérdezhetjük tőletek: hogyan sikerült nektek, egyetlen faj és civilizáció tagjaiként, népeknek nevezett csoportokra tagolódnotok, felosztva bolygótokat hozzátok tartozó zónákra, akkor amikor az Univerzum azoké akik használják, de mindenképp kényelmetlen és unalmas is egyetlen vidékhez kötve élni. A Geeán jelenleg létező élet, sokkal inkább az egoizmus, a korlátozások szerveződése, mintsem az emberé. Siralmasnak tűnik különben az, hogy egyesek közületek hozzáférnek a tudomány és tehnológia minden vivmányához, míg mások meg vannak fosztva ezektől. De térjünk vissza bemutatkozásunkhoz: Mi földi idő szerint kb. 300 éve vagyunk a Geea zónájában, így jogunkban áll üzenni nektek, mivel alkalmazkodtunk megismerési szintetekhez, mentális fogalmaitokhoz és szerkezeteitekhez. Világosabban a gondolatokról beszélünk, mely funkció kapcsolatot teremt a szenzoriális és a szubtilis testek között, eltúlzása meg bizalmatlanságot, ingadozást és exteriorizálást hordozó. Lépésről-lépésre haladva meg kell valósítanotok visszatéréseteket a sokkal reálisabb megismerő képességekhez: intuíció, telepátia, tisztánlátás, - mely képességeket jelenleg a gondolkodás helyettesít. Minden gondolat-forma egy létező entitás, mely életetekben megnyílvánul, addig amíg helyettesítitek azt egy másik, építőbb jellegűvel, mely tulajdonképpen maga, az alkotás folyamata. Ilerius csapatát kb. Tíz gépezet képviseli a Román Zónában vagy Kárpátok Zónájában, tagjai meg, a Rendszer 5 bolygójának lakói. A Rendszer csapatának, e Zóna, 100 éve tartozik küldetéséhez. Egyszerű, világos adatok ezek, melyeket első látásra, hagyományaitoknak megfelelően, tekinthettek spekulációnak vagy fantasztikumnak. Hogy elkerüljük e dolgot, e könyv üzeneteinek megírásában több más Rendszerből jött csapat is részt fog venni, akik valamennyien bemutatkoznak majd a megfelelő helyen és időben. (lásd. a levelekben). Minket ért a jég megtörésének tisztsége, hogy együtt helyettesíthessük azt: Fénnyel, Békével és Szeretettel.

E bemutató célja, hogy hozzászoktasssunk titeket ahhoz, hogy egy Egész Univerzum részei vagytok és bár kevés időt szántok arra, hogy az eget nézzétek, az ég néz titeket! Senki sem ítél el titeket, azonban a közömbösség az első hiba, melyhez le kell mondanotok a Megértéshez. Addig amíg évezredekeen át rejtőzködnünk kellett, hogy ne keltsünk olcsó látványosságot jelenlétünkkel, jelenleg állandóan láthattok minket éjszaka, főképp a Kárpátok Zónája fölött. Amint mondják: Akinek szeme van látni fog, akinek füle van, az majd hall! Üdvözlünk hát titeket és tudjuk, hogy már ismertek minket az ELTA Üzenetekből. Sikert kívánunk nektek és magunknak is, segítség vágyatokhoz, hogy segíthessetek magatokon és nekünk is, kötelességünket teljesíteni. Solteris! (jelentése: Fényt a Geeán) U.I: (Ford. Megj.) Bár a könyv már 1996-ban megjelent nyomtatásban román nyelven Romániában, a "szerző" kilétét az Elta Egyetem titokban tartotta 7 éven át, az olcsó szenzációk elkerüléséért, és hogy megvédje őt az üzenetek közvetítésének munkájában. Tehát, 2oo4 Szilveszterekor tudtuk meg mi, legközelebbi belső Elta munkatársak is, hogy az egyik mellettünk ülő barátunk, a Shoud közvetítője. Hát, valóban, ez nem Amerika.... Ekkor már elindult a könyv anyagának nyilvánosságra hozása, a www.eltauniversitate.ro levelező rovatában, fejezetenként, kigészítve. A benne lévő információ mindenkié a Földön, nem pedig egy szűk elit csoportté, aki pénzzé teheti azt!

Cristi most elkezdte a 2 könyv megírását a fenti honlapon, mely magyarul megtalálható a Kenyér-Bolygóján: http://groups.yahoo.com/group/kenyer-bolygoja/messaje . Sikert kívánok a magyar Shaumbráknak az együttműködéshez, mert MINDEN EGY. Magdi, az Elta Egyetem nevében.


Kedves Shaumbrák! A következő anyagot Korpos Magditól kaptuk Erdélyből

Szerző: Elta Egyetem - Cristi Albeanu Alapkiadás: Piatra Neamt, Románia, 1996, Solteris Kiadó,

forrás:

www.shaumbra.wire.hu

~ Előszó

Előszó vagy a szerző megjegyzése helyett, most amikor 10 év után folytatom az ÉLET A GEEÁN című könyvet, mely a Galaktikus Konföderáció üzenete a Románia misszió által.
.
Amerre a szem ellát FÖLD ÉS ÉG, valahol a reggeli ködben felsejlik a látóhatár vonala, senki sem tudja pontosan hol... Távolabb vagy közelebb... Hamarosan eloszlik a köd és megjelenik egy fehéres ködfoszlány és egy sápadt, vöröses fény a látóhatáron. Most már kivehető a látóhatár vonala megjelenik a második, vöröses fénysugár is és e szín szétszórt fénye megáldja a földet és felsejlik a kékszínű égbolt. Mindenhol friss, tiszta a levegő, de,... De egyszerre feltűnik valami...Egy meghatározatlan pont - mely mintha mozogna. A Nap felé tart, mely éppen előbújik az ég és föld vonalának találkozásánál... A pont közeledik, növekedik, körvonalazódik és porfelhő kavarog nyomában. A porfelhő gyorsan változtatja helyét a kiterjedt végtelenben. Itt semmi jelentősége nincsen a távolságnak. A mozgó kép egyre világosabbá válik: egy Lovas... A Nap fennebb emelkedik megvilágítva a sivár, poros mezőt. Sugarainak fényében egyre tisztábban látszik lovas és már a lódobogás is hallható, kivehetők a kép részletei, a ló lobogó sörénye, mely az izzadt hátára omlik... Úgy tűnik mintha a lovas egy volna lovával, egyetlen test mely a világító égitest felé halad meghatározhatatlan sebességgel. Kivehető már a lovas elnyűtt, poros ruhája, mely meghatározatlan életkorú fizikai testét fedi és arcát eltakarja a nagy kalap...Izzadt kezei keményen tartják a gyeplőt az erős állat sörényében. A nyereg mindkét oldaláról tarisznyák lógnak le. Bőrtarisznyák, melyeket valószínűleg egy kortalan asszony kezei varrtak... A trappolás egyre erősebben hallatszik, a ló szaggatott zihálásának kíséretében. Mindkettő orrcimpái kitágultak. Éjszakáról-éjszakára haladnak az egyre közelebb kerülő keleti virradat felé...
.
A ló hátán lévő tarisznyák aranyrudakkal rakottak, elég arany van itt mindazoknak akik szabadságukat kívánják elnyerni... Ez egy filmbeli jelenet, mely 1848-ban játszódik Romániában, azonban bárhol és bármikor megtörténhetett volna... A lovas áthalad a látóhatár vonalán. Majd néhány órai vágta után elérkezik egy csoport emberhez, akik történelmi átalakulást visznek véghez Romániában. A lovas átadja nekik terhét. Még arra sem kíváncsi, hogy megnézze mennyi arany volt a tarisznyákban amiket magával cipelt... Nem az övé volt, hanem mindenkié. Amikor megtette kötelességét, folytatja útját... Nem akar vezető lenni, a meggazdagodás sem érdekli, köszönetet sem vár senkitől. Egyszerűen megélni akarja a természetes létezést, mely kortalan, nincsenek jelzői, sem dogmákat vagy teóriákat nem tartalmaz.... Hogy mit kezdenek ezután az emberek a kapott arannyal, az ők felelősségük, nem tartozik rá. Ez alkalommal azonban a gazdagság a józanokhoz került és ők lelkiismeretességükkel és őszinteségükkel megváltoztatták a világot, hogy a nagytöbbségnek, akik még kétségek és szokások közt vergődtek, egy közeljövőben követhető irányt biztosíthassanak...
Emlékszem pár replikára ebből a filmből.
Amikor megkérdezték tőle:
"-Mi a neved idegen?" ezt válaszolta egyszerűen:
"- A Névtelen vagyok."
"-Honnan jössz?"
"- A nagyvilágból."
"-Ki fia vagy?
-Azé akit senki sem ismer."
.
Igen... Egy történettel kezdtem, egy lovas történetével akiben hittem. Valahogy megborzongatott. Körülbelül 10 éves voltam ,amikor ezeket a filmeket láttam. Körülöttem, legalábbis itt Romániában diktatúra volt, mindenki alárendelte magát valaminek és nem értettem miért. Láttam hogyan élnek és nem sokat értettem belőle. Nekem semmit sem mondott sem a kommunizmus, sem az egyház, szüleimtől sem kaptam épkézláb magyarázatokat. Minden az elfogadás jegyében zajlott, az életet alárendelték az alázatnak és az ember természetének ellentmondó egyéb szempontoknak, a napi két órás televízió adás meg kizárólag a nagy teljhatalmút dicsőítette... Így hát az a lovas volt számomra a hit első bizonysága: az Ember, aki képvisel valamit... Őszintén szólva a bennünk, mindannyiunkban lévő Fény felé vágtató lovasba vetett hitemet máig megőriztem... Kaimban, a találkozón, az első kommunikálások után 10 évvel zöld utat kaptam az ÉLET A GEEÁN folytatásához és nem akárhogyan, hanem hivatalos szerzői minőségben. Eddig nemhivatalosan volt lehetséges, így volt ajánlatos. Eme tíz év alatt abban reménykedtem, hogy a látványosságokra vágyók lecsillapodnak, mivel az egész világ vibrációinak emelkedése mindannyiunkat pragmatikusabb szintre emelt, melyből hiányzik a miszticizmus, a hierarchia és a várakozás... Mindannyiunk élete valamennyiünktől függ.
.
Egyetlen Tanítónk van, a belső Krisztus, mely állandóan szól hozzánk és normálisan hallgatunk Hangjára. A felelősséget, a szenvedést vagy boldogságot senki nem adhatja, senki el nem veheti tőlünk. Van egy népi mondás, mely szerint: Könnyebb elvenni erőszakkal valakitől valamint, mind erőszakkal adni neki valamit. És ez valóban így is van. Az ÉLET A GEEÁN első kötetét ingyen közétesszük az ELTA honlapon. Ily módon bárki hozzáférhet ahhoz az információhoz, melyet az Univerzumban lévő Barátainktól kaptunk. Eredetileg fejezetről-fejezetre fogjuk közölni, vagyis üzenetről-üzenetre, a szükséges aktualitásokkal részünkről, Ion válaszának kíséretében a KENYÉR BOLYGÓ beszélgetési csoportban. Később összefüggő műként fogjuk közölni, melyet bárki ingyenesen letölthet magának az internetről. Ezt a könyvet a Piatra Neamt városi Solteris kiadó közölte, mely 1995-ben alakult meg szintén az ELTA tevékenységének következtében. Utóbb a profit utáni sóvárgás, mely pénzzé kívánt tenni egy kozmikus információt, szakadáshoz vezetett az említett kozmikus köszöntés nevét viselő kiadóval: SOLTERIS jelentése: FÉNY A GEEÁN. A SOLTERIS szó, első alkalommal az ÉLET A GEEÁN című könyvben jelent meg a fizikai síkon. Ezért e mű szerzőjeként hivatalosan kijelentem, hogy mostantól kezdve e szó kizárólag csak az eltauniversitate.ro és eltauniversitate.com honlapjain fordulhat elő jóváhagyásommal, mely természetesen tartalmazza az eddig 3 nyelven (román, magyar, angol) folytatott Kenyér Bolygó beszélgetési csoportot is, melynek égisze alatt fog megjelenni nyomtatásban eme információ. Valóban 10 év telt el, 10 év, mialatt e művet durván megsértette, visszaélve vele az a személy, akinek színpadi neve Incapuciato Gróf és más hozzá hasonlóak, kik semmilyen kapcsolatban nem állnak az Elta Egyetemmel és akiktől ezennel hivatalosan is elhatároljuk magunkat... az ő dolguk mit tesznek. Mivel kísérleti mű, gyakorlatilag változatlan, 10 év határidőt adtunk neki, hogy ezalatt megfigyeljük mit kezd az emberi társadalom vele, sem a szerzői jogot nem nyilatkoztuk ki.
.
E felelősségvállalás hivatalosan, Ion indirekt akciójának következtében az elta-live videokonferencia keretében, amit az egész bolygóhoz intézett a Kaimban, azt hivatott megakadályozni, hogy nem kívánatos személyek visszaéljenek ezzel profitból megsértve az emberi faktort, vagyis a mű normalitását. Igen természetes, hogy a műnek van szerzője. Kihangsúlyozom azonban annak tényét, hogy maga az információ és nem a szerző személye lényeges. A kérdést illetően, hogy hogyan történnek ezek a kommunikációk, annyit mondhatok csupán, hogy ti is képesek vagytok még jobban is. Csak pár apró akadályoktól kell megszabadulnotok: egoizmus, félelem, őszinteség-, szeretet-hiány. Tehát most, hogy tisztázódott ki az illető és mi a kérése nyomatékosan megkérlek arra, hogy mostantól kezdve az információ tartalmára koncentráljatok és ne ennek személyes vetületére. Egy kozmikus akció nem játék akkor sem, ha egy játék. A játék a játékosoknak való, a játékszerek elromolhatnak főképp, ha ébredés előtt fejjel mennek a falnak. Bármiről beszélgethetünk: foci, autók, politika, technológia, geológia, természetes étkezés, általában az életről, kevésbé a szent dolgokról. Ez utóbbiakat önmagatokkal kell megbeszéljétek Naplótokban, már létezik egy katalizátor az ELTA honlapokon bemutatott információ által. A magam során, nagyon sok tanulnivalóm van még. Szeretnék áttérni a víz-fúrásokról a kőolaj kitermelésre vagy a földrengés kutatásra. Ugyancsak szeretném, ha alkalmam adódna geológusként dolgozni (mivel ez a mesterségem), a Föld különböző pontjain, hogy különböző népekkel, kultúrákkal és vallásokkal kerüljek kapcsolatba. Elsősorban, hogy jobban megismerjük egymást, természetesen, jobban is fizetnek mint itt nálunk Romániában. Amit részünkről tehetünk az, hogy együtt dolgozzunk, együtt éljük ezt az életet, különben is az Ég vigyáz ránk.
.
Kezdjük tehát az elejéről. Nevem: Cristian Albeanu, 1973-ban, a Fém Bivaly évében inkarnálódtam a Rák Jegyének, Nyírfa dekádjában, Aszcendensem Ikrek. Társadalmi szempontból elvégeztem a Geológia és Geofizika Egyetemet 1996-ban Bukarestben és ebben az évben jelent meg az ÉLET A GEEÁN (VIATA PE GEEA) című könyv is. 7 éve dolgozom geológusként, főként víz-kutak furásánál, azonban dolgoztam még geotechnikusként (vasutaknál, műutaknál, épületek alapozásánál) és környezetvédelmi fúró-munkálatoknál. 2001-ben, Franciaországban Angers városában szakképesítést szereztem vízfúrási munkálatok terén, dolgoztam Tunéziában, Kebiliben, a Szahara szélén, valamint felügyeltem Románia falvai vízhálózatának kibővítését, mely projektet egy írországi cég, a Mivan Kier végezte. Tagja vagyok a Nemzeti Hidrogeológus Szövetségnek és specialista statútummal rendelkezem, az A.N.R.M. (Agentia Nationala pentru resurse minerale vagyis Nemzeti Ásványtan Ügynökség) jóváhagyásával, mely feljogosít bármilyen vízkút fúrási munkálatok aláírási jogával. Katonai szolgálatomat teljesítettem, van B kategóriájú hajtási jogosítványom, nős vagyok és van egy fiam. Röviden ez lenne a titok, melyben semmi titok nincsen.
.
Számos építőtelepen dolgoztam szerte az országban vállvetve a munkásokkal, így alkalmam volt többféle embertípust megismernem, szokásaikat és életük különböző oldalait... Van egy Trabantunk és egyszobás tömbház-lakásunk, hát ez minden a most divatos vagyonbevallás összefüggésében. Elmondhatom, hogy örömmel végzem munkámat, a Geea mindig taníthat valami újat számunkra, ha képesek vagyunk meghallani. Szeretem az egyszerű és dinamikus, élő dolgokat. Korunkban nincs szükség miszticizmusra. Egymás mellé helyezve a szubtilis és hasznos megismerést jobban élhetünk és fejlődhetünk is egyúttal. A Halak Korának vége és ezzel együtt a benyomásokból élés időszakának is. Normális, hogy a dolgok világosak, komplexus nélküliek... Ezek vagyunk és ennek megfelelően menetelünk, míg megtanulunk járni. Tény az, hogy létezik egy alternatíva a jelenlegi káosz és örültség számára. Együtt kell használnunk ezt, újrafelfedezve azt, hogy képesek vagyunk barátságra... Ehhez szükségünk van azonban a tapintat bátorságára, mivel az amit teszünk nem kapcsolódik a társadalmi formákhoz csupán az emberi lényeghez, mely mindig, minden korban ugyanaz marad. Példának említeném meg azt, hogy ezelőtt 2000 évvel a Római Birodalom játszotta a mai Európai Unió szerepét. A formák megjelennek és eltűnnek és egy illúzió világban számunkra megmarad a humor... Azok akik nők voltak, ma férfiak, akik törökök voltak akkor, most románok, akik szegények voltak, ma gazdagok és fordítva, ezeket a formákat az egyetemes törvények pontosan kiegyenlítik a korlátlan örökkévalóságban...
.
Ébredésem tényét elsősorban az Elta Egyetemnek köszönhetem, a Naplóírás kitartó gályapadján, valamint az Univerzumban élő barátaimnak is természetesen, akik ezeket az üzeneteket nekem átadták. Különben az ÉLET A GEEÁN borítólapjára fel van írva a magyarázat: A GALAKTIKUS SZÖVETSÉG FELHÍVÁSA a földi civilizációhoz, a Románia misszió tolmácsolásában, és ott ahol a szerző nevének kellene állnia ez áll: ÜZENŐK. Akkor amikor írtam az üzeneteket a tapintat jelének tűnt számomra az, ha nem írom rá nevemet szerzőként, különben is csak eszköz vagyok, mivel az üzenetek egy egész civilizációnak szólnak gyakorlatilag. Annak ténye, hogy valakinek meg kellett írnia e könyvet, hát ez van, bárki lehetett volna közületek és ha arra gondolok mennyi mindenen át kellett mennem életem során, szívesen átadtam volna ennek felelősségét valaki másnak. Kézzel kezdtem írni, később írógéppel folytattam, nem nagyon volt még senkinek akkor számítógépe az Eltán, tollat és papírt még lehetett kapni, az internet még csak terv volt Romániában. Románia több kulcspontján írtam ezeket: Ráró, Bucegi Hegység és Bukarest (Arkazamy). Ezek a nagyszerű barátok mindig mellettünk vannak. Elég ha felnéztek az égre esténként és láthatjátok az apró, körben mozgó csillagocskákat, felhívják magukra a figyelmet, nem cirkuszi mutatvány formájában csak diszkréten, mert akinek szeme van, az úgyis meglátja... Az információ létezik. Az, hogy újból fel szeretnénk hívni a figyelmet az ÉLET A GEEÁN- információjára, egy újabb kísérlet része. Hisszük, hogy ez alkalommal normálisabban fogják fogadni, mint ezelőtt 10 évvel. Ugyanakkor az ezelőtt 10 évvel írott információt érintetlenül fogjuk közzétenni, kiegészítve aktualizált elemekkel, melyekhez Ion a Kenyér Bolygóján kommentárt fog írni, hogy egységes egésszé váljon eme információs csatornának megnyilvánulásában....
.
Íme megjelent időközben az ELTA LIVE video részleg is. Emlékszem, hogy egy adott pillanatban ezelőtt 8-9 évvel azon problémáztam magamban, hogyan lehetne direkt video kapcsolatot teremteni barátainkkal, mindenféle antennák és csodaszerek jártak akkor fejemben... Eljön majd ennek is az ideje egy adott pillanatban, a lényeg az, hogy az ELTA LIVE létrejött és jelen pillanatban a Földön a legaktuálisabb televíziós csatornaként működik... Mit is mondhatnék még: szeretem a zenét, a sportot, az utazást, szeretem társamat, szeretek játszani a gyermekkel, amit azt hiszem ti is szerettek... Időnként nem árt egy sör és egy jó cigaretta... azonban e művet folytatni kötelességünk. Mosolyogva, tapintatosan és hittel tesszük majd. Miért? Azért, hogy azok akik most szenvednek ne fölöslegesen tegyék. Tudják meg, hogy egészség létezik és számukra is hozzáférhető, létezik élet és nem vagyunk magunkra az Univerzumban arra ítéltetve, hogy saját szokásaink kísérteteivel harcoljunk... Türelemmel, tapintatosan együttműködve, barátsággal ott ahol vagyunk, a magunk helyén visszatérhetünk normális, civilizációs jogainkhoz mely egyetemes lényként megillet minket. Megtörtént az indítás. Kinyílt még egy csatorna. Egy hosszú e-mail 10 tele év után. A látóhatár vonalát elárassza a Nap fénye, de látszik még valami- egy mozgás... Vajon mi lehet? Igen,... sokan vannak... vajon valamennyien? Lehetséges... Ha közeledünk, láthatjuk a számtalan paták nyomaitól feltört földet... Közelebb... Kiáltásokat, ujjongásokat, nevető embereket, fehér ruhába öltözött nőket és férfiakat láthatunk, szépek és fiatalok, erősek. Igen... van még valami: A lovak patkói ragyognak. Vajon mitől? Ah! Egyszerű - aranyból vannak a patkók... És körül? Eltűnt a poros rög, a mező kizöldült és minden színekben pompázó virágok ontják bódító illatukat... A táj megváltozott. Észak és Dél nem pusztaság már, makulátlan, hófehér városok láthatók és gépek röpködnek fölöttük... Az arany patkójú lovak lovasai Haza érkeztek, elfeledve az út porát, a szárazságot, szenvedést, félelmet. Leszállnak a nyeregből, a lábizmok ellazulnak, kezükben nem tartanak már fegyvert. A lovak megrázzák magukat, enyhén felnyerítve...Mostantól Béke lesz... Az emberek egymás szemébe néznek és mosolyognak... Mire gondolhatnak? Hmm... Ugyanazt gondolják mindannyian: AZ ÚT MEGÉRTE.
*
Cristi - BUKAREST, 2005. JÚNIUS 15., 4:00
MENJÜNK ELŐRE, HOGY ELŐL LEHESSÜNK
Eme nyilatkozat után, jönnek a Tettek.
Igen, a Nyírfa egy senki, de saját világában abszolút... Annyi magvetés után, Smaragd Táblaként mutatkozik termés, ahol a Törvény felveszi az Istenség alakját. És most munkára fel, helyet adtunk az első fejezetnek - igen, egy Könyv, egy Biblia a part titkaiban, mivel a folytonosságról bármit mondanánk egyetlen szóval kezdődik: örökkévalóság.
* Ion, 2005. június 16., 14:06, Kaim